Nahrávám...

oznámení a dokumentace EIA

Úvod » Naše služby » oznámení a dokumentace EIA

Nabízíme následující služby v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo:

  • pomoc při kategorizaci zařízení našeho zákazníka z hlediska platné legislativy,
  • zpracování podlimitního oznámení EIA podle přílohy 3a) zákona č. 100/2001 Sb.,
  • zpracování oznámení vlivu na životní prostředí - oznámení EIA podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.,
  • zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí - dokumentace podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.,
  • účast na veřejném projednání dokumentace EIA,
  • součástí podpory zákazníka je i komunikace s Krajským úřadem nebo Magistrátem Hl. m. Prahy.

Naši pracovníci a spolupracovníci, včetně externistů s různou specializací tvoří tým, který je schopen zpracovat oznámení a dokumentace EIA, včetně všech povinných příloh, jako je hluková studie, rozptylová studie, biologické hodnocení, dendrologická studie, hodnocení zdravotních rizik, hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, apod. v souladu s potřebami jednotlivých záměrů. Naši zpracovatelé jsou držiteli Autorizací ke zpracování dokumentace a posudku udělené Ministerstvem životního prostředí podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Autorizace: Mgr. Jan Čepelík http://portal.cenia.cz/eiasea/osoba_detail/osoba/8795