Nahrávám...

Ceník

Úvod » Ceník

Toto je orientační ceník některých nějběžněji poptávaných služeb a dále jednotkové ceny práce. Tyto ceny slouží pro představu o cenové úrovni našich prací. Práce které nejsou uvedeny v ceníku Vám rádi neceníme formou nezávazné nabídky, na základě zkonzultovaného rozsahu geologických prací.

Jsme plátci DPH, proto jsou ceny uvedeny s DPH a bez DPH.

 

hydrogeologické posudky

jednotka

cena v Kč bez DPH

cena v Kč s DPH

1

hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod, bez průzkumných prací (pro rodinný dům, nebo přístavbu), koordinace s projektantem zákazníka

celek

3.800,-

4.598,-

2

hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod, s hodinovou vsakovací zkouškou a bagrovanou sondou traktorbagrem (pro rodinný dům, nebo přístavbu), koordinace s projektantem zákazníka

celek

7.100,-

8.591,-

3

hydrogeologický posudek pro zasakování vyčištěných splaškových vod z domovní ČOV, bez průzkumných prací (pro rodinný dům, nebo přístavbu), koordinace s projektantem zákazníka

celek

3.800,-

4.598,-

4

hydrogeologický posudek pro zasakování vyčištěných splaškových vod z domovní ČOV, s hodinovou vsakovací zkouškou a bagrovanou sondou traktorbagrem (pro rodinný dům, nebo přístavbu), koordinace s projektantem zákazníka

celek

7.100,-

8.591,-

5

hydrogeologický posudek na stávající studnu, vrt pro tepelné čerpadlo (bez analýzy vody a bez čerpací zkoušky)

celek

3.000,-

3.630,-

6

samostatná jednohodinová vsakovací zkouška s vyhodnocením a s bagrovanou sondou traktorbagrem, včetně dopravy v Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Středočeském kraji a Praze

celek

4.500,-

5.445,-

7

každá další vsakovací zkouška v téže lokalitě

celek

2.000,-

2.420,-

 

 

inženýrsko-geologické (geotechnické) posudky

jednotka

cena v Kč bez DPH

cena v Kč s DPH

1

inženýrskogeologický posudek pro zakládání rodinného domu do 200 m2, 2 až 3 bagrované sondy,

koordinace s projektantem zákazníka, včetně dopravy v Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Středočeském kraji a Praze

celek

8.000,-

9.680,-

2

hydrogeologický posudek pro vsak dešťových vod  nebo vod z ČOV s kapitolou inženýrsko-geologického posouzení pro zakládání rodinného domu do 200 m2, 2 až 3 bagrované sondy, jedna vsakovací zkouška

koordinace s projektantem zákazníka, včetně dopravy v Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Středočeském kraji a Praze

celek

9.500,-

11.495,-

3

inženýrskogeologická rešerše staveniště

celek

od 1800,-

od 2.178,-

 

 

geologické práce

jednotka

cena v Kč bez DPH

cena v Kč s DPH

1

přebírka základové spáry se zápisem do stavebního deníku (rodinný dům do 200 m2) bez dopravy

celek

1.300,-

1.573,-

2

konzultace na lokalitě, na kontrolním dni nebo u zákazníka

hod

380,-

459,80

3

doprava na lokalitu, doprava vzorků do laboratoře

km

9,-

10,89

4

terénní práce – odběr vzorků zemin, podzemní vody, apod

hod

280,-

338,8