Nahrávám...

Úvod

Provádíme inženýrsko-geologické průzkumy pro zakládání staveb, zpracováváme hydrogeologické posudky pro studny, čistírny odpadních vod, zasakování vod.

Dále zpracováváme oznámení a dokumentace EIA, SEA, ekologické audity, rizikové analýzy, průzkumů znečištění. Cena hydrogeologického posudku na studnu 3500,- Kč bez DPH, hydrogeologického posudku pro zásak z domovní ČOV a zásak dešťových vod 4500,- Kč bez DPH, vsakovací zkouška 2000,- Kč bez DPHa průzkum pro založení rodinného domu do 150 m2 za cenu 6500,- Kč bez DPH. 

Provádíme tromlování (tamblování) kamenů na zakázku.Související menu